Minskar mäns testosteron? Experterna reder ut

Publisert:

Har mäns testosteron-nivåer minskat på senare tid? Vad händer i kroppen vid lågt testosteron och hur får man hälsosamma nivåer? Experterna reder ut allt du vill veta om testosteron.

Enligt studier från New England Research Institutes ska testosteronnivåerna hos män i västvärlden ha minskat sedan 1970-talet. Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi menar dock att bilden är lite mer komplicerad.

– Vi ser en relativ nedgång på grund av att vi ser en ökning av fall där män med vissa sjukdomar ökar och dessa sjukdomar i sin tur kan leda till ett lägre testosteron. Vissa av dessa sjukdomar är välfärdssjukdomar som bukfetma och metabolt syndrom kopplat till vår moderna livsstil.

Jan-Erik Damber är seniorprofessor i urologi
Jan-Erik Damber är seniorprofessor i urologi

Jan-Erik förklarar vidare att det finns flera grupper i samhället som har en ökad risk för hypogonadism, den medicinska termen för låg eller ingen produktion av könshormonet testosteron.

– För den totala manliga populationen över 50 år är det ca 3% som har hypogonadism till skillnad från isolerade riskgrupper som till exempel diabetiker där andelen är ca 30 %. Eftersom andelen män med nämnda sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar ökar så ökar också rimligen andelen män med för lågt testosteron som en följdsjukdom.

Mats Holmberg, överläkare på Karolinska universitetssjukhusets specialistcentrum för andrologi och sexualmedicin tycker inte heller att vi ska dra för stora växlar gällande studier som den från New England Research Institute. Han menar även att kunskapen om testosteron-brist har förändrats väldigt mycket.

Mats Holmberg, överläkare på Karolinska universitetssjukhusets specialistcentrum för andrologi och sexualmedicin
Mats Holmberg, överläkare på Karolinska universitetssjukhusets specialistcentrum för andrologi och sexualmedicin

– Samtidigt som vi har fått större kunskap inom ämnet har det också blivit mer komplext. Vi har fått en generellt större medvetenhet kring testosteron och det har därmed blivit något som patienter intresserar sig mer för, säger Mats Holmberg.

Vad händer i kroppen vid lågt testosteron?

– Om man har lågt testosteron ser vi ett snabbare åldrande, en omvandling av muskler till fettväv, sämre effekt av träning och kognitiva nedsättningar samt att man tappar energi och upplever en minskad libido, säger Jan-Erik Damber.

Jan-Erik Damber klargör även att män inte har någon övergångsålder som kvinnor därför skulle män teoretiskt kunna ha samma testosteronproduktion under hela livet men med högre ålder så sjunker testosteronnivån något, dock ej till nivåer som definieras som hypogonadism. Det är en del av normalt åldrande och korrelerar med att vi generellt sett blir sjukare desto äldre vi blir. En äldre, frisk man behöver alltså inte nödvändigtvis ha lägre nivåer än yngre män. 

Att bedöma om någon har testosteronbrist är dock ganksa svårt. Det finns inte någon konsensus om exakt vid vilka nivåer man ska behandla. 

– Som ett exempel föreslår amerikanska Endocrine Society en gräns på drygt 10 nmol/l medan andra föreslagit 8–12 nmol/l som möjlig brist och under 8 nmol/l som tydlig brist då det kan vara aktuellt att behandla, säger Mats Holmberg.

Tommy Lundberg forskare på Karolinska Institutet, har studerat förändring i muskelmassa och styrka med 12-månaders hormonbehandling hos både transmän och transkvinnor. Där har de kunnat se vilken stor effekt testosteron faktiskt har på kroppen och muskelmassan.

– Studien visade att transkvinnorna endast tappade 5% av sin muskelmassa efter 12 månader, vilket i en idrottslig kontext kan tolkas som att de sannolikt skulle ha en kvarvarande prestationsfördel om de skulle tävla i damkategorin, trots att de tryckt ner testosteronnivåerna till kvinnliga nivåer under 12 månader. Transmännen däremot, som fick extra testosteron för att nå manliga nivåer, ökade muskelmassan med hela 15% på 12 månader. Detta visar vilken stor effekt testosteron har på kroppen när man drastiskt ändrar den naturliga hormonmiljön.

Tommy Lundberg nämner några möjliga kännetecken för de som söker vård för testosteronbrist:

Tommy Lundberg, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin
Tommy Lundberg, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin
 • Minskad sexualdrift
 • Trötthet
 • Minskad muskelmassa
 • Ökad fettmassa
 • Deppighet
 • Depression
 • Trötthet

Faktorer som påverkar våra testosteronnivåer

Mats Holmberg understryker att det finns grupper som går underbehandlade, bland annat upptäcks bara var tredje till fjärde fall av Klinefelter syndrom, den vanligaste kromosomförändringen hos män. Ett tillstånd som leder till minskad produktion av könshormon.

– En annan underbehandlad grupp är individer som tidigare missbrukat opiater eller patienter med kronisk smärta som behandlas med Metadon, säger Mats Holmberg.

Något annat som är omdiskuterat är om man ska behandla med testosteron vid övervikt eller helt enkelt när det är svårt att ställa diagnosen hypogonadism vid diffusa symptom. 

– Det finns individer som köper testosteron på svarta marknaden och det händer att det drivs på från patienthåll att få behandlas med testosteron, berättar Mats Holmberg.

Martin Brunnberg, som är näringsfysiolog och utbildningsansvarig på Svenska Näringsakademin samt delägare av Svensk Provtagning där man kan testa bland annat sina testosteronnivåer, tror att man underskattar livsstilsfaktorer som orsak till problem med lågt testosteron. 

– Man skall se till helheten och backa bandet, se över sin kost och motion. Sedan vill jag tilläga till debatten att det finns vissa ogrundade rädslor hos män att äta kost innehållande fyto-östrogener som finns i till exempel i baljväxter. Men det finns inga belägg för att dessa skulle ge lägre testosteron, säger Martin Brunnberg.

7 råd för hälsosamma testosteronnivåer!

 1. Motionera regelbundet: gärna högintensiv träning men man ska INTE överträna
 2. Minska bukomfång: övervikt sänker testosteronnivåerna i kroppen
 3. Köp inte själv testosteron online utan rådfråga läkare
 4. Missbruka inte opiater eller doping
 5. Se över kosten: få i dig tillräckligt med zink och D-vitamin. Martin Brunnberg tipsar även om att kosttillskott med bockhornsklöver kan ge ökat testosteron
 6. Sömn – redan vid bara 5 timmar sömn minskar testosteronnivåerna
 7. Minska stressen

Utforska Livsstil

Om skribenten