Kvinnors menscykel har rubbats av pandemin

Publisert:

Utmattningssyndrom är i hög grad en kvinnosjukdom. Men visste du att stress och traumatiska händelser som den pågående pandemin kan rubba menscykeln och sätta hela hormonsystemet i gungning?

– I samband med covid ser vi ett ökat behov av hjälp, säger specialistsjuksköterskan Mia Lundin.

Att mensen slagit fel på några dagar har nog de flesta kvinnor varit med om någon gång. Men när stress, oro och ångest för med sig plötsliga mellanblödningar, rikligare, försenad eller utebliven mens, kan det vara tecken på en rubbning av hormonbalansen.

Något som i sin tur påverkar kroppens signalsystem och kan ge svåra såväl fysiska som psykiska symptom.

– Det är ett större problem än många tror. Den hormonella obalansen kan leda till att man får svårare pms med symptom som oro, ilska och ångest. Man kan få en rikligare blödning med järnbrist som följd, oregelbunden mens eller ingen mens alls. Och så mår man dåligt och blir ännu mer stressad – det blir ett moment 22, säger Mia Lundin, specialistsjuksköterska och grundare av kvinnokliniken HerCare med fokus på behandling av hormonell obalans ur ett helhetsperspektiv.

Hur symptomen tar sig uttryck är till stor del kopplat till kvinnans ålder, förklarar hon.

– Ofta ser man ökade pms-symptom i 30-årsåldern i samband med stress. Runt 40 kan stressen leda till att man går in i förklimakteriet som kan vara i 10–12 år. Menscykeln blir mer påverkad av stress och oro när vi blir äldre.

– Många som söker vård hos oss för mensrubbningar är stressade eller utbrända, säger Mia Lundin, specialistsjuksköterska inom gynekologi och obstetrik på kvinnokliniken HerCare. 
– Många som söker vård hos oss för mensrubbningar är stressade eller utbrända, säger Mia Lundin, specialistsjuksköterska inom gynekologi och obstetrik på kvinnokliniken HerCare.

Enkelt förklarat reagerar kroppen på stress genom att gå in i beredskapsläge. Precis som vid överträning eller svält uppfattar kroppen signalerna som att det inte är läge att bli gravid. Störningarna i cykeln innebär att ägglossningen uteblir och viktiga hormoner som progesteron och östrogen inte utsöndras som de ska, vilket kan ge långtgående konsekvenser, enligt Mia Lundin.

Hon berättar att kvinnor som kommer till HerCare ofta beskriver att de tidigare inte fått hjälp sett till helheten.

– De som söker vård hos oss för mensrubbningar är väldigt ofta även stressade eller utbrända. De har kanske fått antidepressiva på recept eller p-piller, men man har inte tittat på underliggande orsaker som brist på näringsämnen eller obalans i tarmsystemet. Många gånger saknas ett helhetsgrepp. 

Har fler kvinnor sökt vård hos er under pandemin jämfört med tidigare?

– Vi har absolut sett ett ökat behov av hjälp i samband med covid. Inför julen som är jobbig för många hade vi också ett högre tryck.

Långvarig stress och oro påverkar

Enligt Mia Lundin finns en stark koppling mellan våra könshormoner och hjärnkemi. Vid långvarig stress urholkas depåerna av viktiga signalsubstanser som serotonin, gaba och binjurehormonet kortisol. 

– Ett vanligt symptom vid utmattningssyndrom är nedsatt immunförsvar – vilket inte är bra i covidtider, säger hon.

Pågående forskningsstudier visar också på en koppling mellan kvinnors ökade oro och stress under pandemin och rubbningar i menscykeln. 

I en ny studie gjord av forskare och bioanalysföretaget Orreco uppgav 53 procent av 749 kvinnor att de drabbats av humörsvängningar och förändringar i menscykeln under pandemin. Oro kring en osäker jobbsituation kunde även kopplas till att blödningen varade fler dagar än normalt.

Undvik att googla symtom själv

Det kan finnas andra orsaker till oregelbunden mens. Cellförändringar, dålig kosthållning, undervikt, att man tränar för hårt eller andra slags hormonella rubbningar exempelvis i sköldkörteln är några exempel. Under klimakteriet är det dessutom normalt att mensen glesas ut för att till slut försvinna.

Men man ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser.

– Många googlar och försöker diagnosticera sig själva, vilket bara det kan vara stressande. Om man upplever mensrubbningar är det viktigt att orsaken blir utredd och då krävs ofta en gynundersökning, säger Mia Lundin. 

Kan man göra något på egen hand för att förebygga mensrubbningar?

– Det är viktigt att äta balanserad kost, för att få i sig tillräckligt med fetter och proteiner för hormonell balans. Man ska träna på den nivå som får en att må bra. Om man blir för trött eller får sjukdomskänsla efteråt har man tränat för hårt. Vi vet också att ett normalt BMI ökar fertiliteten, medan både under- och övervikt har motsatt effekt, säger Mia Lundin.

Har du koll på menscykeln?

Mensen är en blödning som kommer från livmodern, när ett ägg från äggstocken inte har blivit befruktat. Efter varje mens ökar hormonproduktionen i hypofysen, ägget mognar i äggstockarna och i äggblåsan skapas hormonet östrogen.

Efter att ägget lossnat och äggblåsan brister, omvandlas den till en gulkropp som tillverkar hormonet progesteron (gulkroppshormon). Det får slemhinnan i livmodern att förberedas på att ta emot ett befruktat ägg. Om ägget inte blir befruktat, skrumpnar gulkroppen och progesteronnivån sjunker. Mensen är utstötningen av en ihopskrumpnad slemhinna som nu behöver byggas om på nytt.

Blödningsrubbningar – vad beror det på?

  • Stress, oro och ångest kan leda till en rubbning av hormonbalansen, vilket påverkar kroppens signalsystem. Det kan ge både fysiska och psykiska symptom, som oregelbundna blödningar och premenstruella besvär, vilket i sin tur kan leda till ännu mer stress och oro i en ond cirkel.
  • Rubbningarna kan även bero på cellförändringar, dålig kosthållning, undervikt, övervikt, att man tränar för hårt eller andra hormonella rubbningar, exempelvis PCOS eller sköldkörtelsjukdom. Under klimakteriet är det normalt att mensen glesas ut för att till slut upphöra.

När ska man söka hjälp?

– När man känner att man mår dåligt eller är orolig över att mensen inte är som den ska. Undvik att googla och diagnosticera dig själv, det kan skapa mer oro och stress och förvärra problemen. Det är viktigt att få en professionell utredning och eventuell diagnos.

Källor: Mia Lundin, specialistsjuksköterska inom gynekologi och obstetrik, The Guardian, medRxiv, Kronans apotek, Vårdguiden 1177.

Utforska Livsstil

Om skribenten