Ny forskning kan hjälpa patienter med prostatacancer

Publisert:

En ny metod för att kunna förutsäga prognos för prostatacancer har upptäckts av forskare vid Umeå universitet.

Fyndet beskrivs som ett vetenskapligt genombrott och kan göra stor skillnad för patienter med just den cancerformen.

– Den här metoden skulle kunna ge svar på att det är en aggressiv form av cancer, säger Maréne Landström, professor i patologi vid Umeå universitet.

En forskargrupp vid Umeå universitet har gjort ett fynd som gör det enklare att urskilja vilka patienter som har aggressiv prostatacancer. Maréne Landström, som leder forskningsgruppen, beskriver det som ett vetenskapligt genombrott.

– Vi har upptäckt ett nytt proteinkomplex som gör att cancercellerna kan bli aggressiva och växa bättre och snabbare. Det är ett stort steg. Att just de här två proteinerna binder till varandra är ett helt nytt fynd. Det har vi inte vetat tidigare.

Den nya metoden kan innebära att läkare på ett relativt enkelt, snabbt och billigt sätt skulle kunna uttala sig om prognosen för den enskilde patienten.

– Det skulle kunna göra livet enklare för de män som får diagnos. För idag vet vi inte riktigt hur deras sjukdom utvecklar sig och man behöver göra en ganska genomgående undersökning.

I dagsläget måste de patienter som diagnostiseras med prostatacancer göra en omfattande undersökning, som består av röntgen, blodprover och vävnadsprov.

– Nu behöver man kombinera olika metoder. Vi tror och hoppas att den här metoden kan göra att man bara behöver ta ett vävnadsprov och ändå uttala sig med större säkerhet om prognosen. Vi vet dock att prostatacancer kan bestå av flera kloner och behöver därför undersöka detta i större vävnadsmaterial från patienter med cancer, säger Maréne Landström.

Maréne Landström är professor i patologi och leder forskargruppen vid Umeå universitet.
Maréne Landström är professor i patologi och leder forskargruppen vid Umeå universitet.

En livshotande diagnos

Den aggressiva formen av prostatacancer innebär att sjukdomen kan vara eller bli livshotande.

– Den riskerar att sprida sig till skelett, lymfkörtlar, lungor eller andra organ i kroppen. Det är då cancern blir farlig och kan hota patientens liv, eftersom den inte kan opereras eller strålas bort, säger Maréne Landström.

Cancercellerna som får spridning i andra delar av kroppen kallas för dottertumörer, eller metastaser. För patienter med prostatacancer är metastaserna väldigt smärtsamma.

– Det är en obehaglig sjukdom när den är aggressiv. Den är förenad med mycket obehag och gör jätteont för patienten. Därför är det så viktigt att förstå de bakomliggande mekanismerna för elakartad prostatacancer.

Men det finns också de patienter som har den mindre allvarliga formen av prostatacancer, som inte ger upphov till metastaser.

– Därför är det viktigt att kunna ge det beskedet också till de män som inte har en allvarlig sjukdom. Att de kan fortsätta leva sina liv utan att vara oroliga.

Hoppfull inför framtiden

Maréne Landström hoppas att den nya metoden ska kunna användas i sjukvården inom några år.

– Vi har tankar på hur vi ska kunna utveckla det och ta det vidare till sjukvården, så det kommer till klinisk nytta. Om vi lyckas och får resurser till det skulle det kunna gå inom 3-5 år.

För att det ska ske behöver det göras fler studier som säkerställer och utvecklar metoden. Detta för att se hur tidigt i cancerutvecklingen det går att ge patienten en säker prognos.

– Vi har patenterat det här fyndet för att kunna utveckla en så kallad biomarkör, som kan mäta det här proteinkomplexet i material från patienterna. Hur tidigt det dyker upp och hur de här två proteinerna samverkar kommer vi undersöka vidare i mer avancerade studier.

Maréne Landström tror att fyndet kan spela stor roll för framtida patienter.

– Vi har upptäckt en tidigare inte känd funktion, som öppnar upp en ny dörr för fortsatt forskning. Det är ett vetenskapligt genombrott.

Utforska Livsstil

Om skribenten

  • Saga AgingerSaga Aginger är reporter på Wellness och har tidigare jobbat på Aftonbladets redaktion för sociala medier. Saga har en kandidatexamen i media- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet. Hon har även studerat kreativt skrivande vid Jakobsbergs folkhögskola.