Flow – experternas tips för att nå den magiska känslan

Publisert:

Vi är många som drömmer om mer flow i livet. Dessa stunder av kreativt flöde där du går helt upp i något, glömmer tid och rum och mår hur bra som helst. Glädjande nog är det möjligt för alla – om vi lyckas lista ut våra individuella knep. Här är bästa tipsen!

De flesta har nog känt det någon gång. Känslan av att allt stämmer, en total närvaro och att du känner dig mer levande än någonsin. Det kallas flow. Ett flöde som strömmar liksom av sig självt. Kreativiteten är på topp, du har 100 procent fokus och märker knappt att klockan tickar.

Kan minska stress

En person som vidrört ämnet i sin forskning är Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet. Han har bland annat utfört test på musiker, som visade att flow-tillståndet ger högre puls, ett större leende och en avslappnad andning. Det vill säga en positiv sinnesstämning där man är djupt fokuserad, men samtidigt så avslappnad att tillståndet inte tar någon mental energi för att upprätthålla. Ett tillstånd som forskarna menar kan minska stress och göra oss mer harmoniska.

Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet
Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet

– I vår studie har vi sett att personer som upplever mer flow i livet, rapporterar färre problem med depressiva symtom och färre problem med utbrändhet jämfört med dem som uppger att de inte upplevt tillståndet särskilt ofta”, säger Fredrik Ullén.

Fredrik Ulléns forskning använder sig av både en- och tvåäggstvillingar för att studera sambandet mellan genetik, miljö och hälsa. 

– Det finns ett visst genetiskt bidrag till hur lätt man hittar flow, säger Fredrik Ullén, men menar att det till störst del beror på närmiljön.

– Det tyder på att kan vi förbättra miljön så att vi upplever mer flow, och kanske kan kulturellt engagemang vara en bidragande faktor där? Åstadkommer vi detta kan det kanske resultera i färre problem med depression och utbrändhet.

Sex definitioner av flow

Flow blev till ett allmänt känt begrepp efter att psykologiprofessorn Míhály Csikszentmihalyi på 1970-talet beskrev flow som ett mentalt tillstånd som upplevs som starkt positivt.

I sin bok ”Creativity and Development” spaltar Csikszentmihalyi upp sex faktorer som han anser definierar upplevelsen av flow:

 • Intensivt fokus och koncentration på det du gör just nu.
 • Handling och medvetande smälter samman.
 • Självmedvetandet upphör.
 • Känsla av kontroll över situationen.
 • Förändrad tidsuppfattning – den subjektiva upplevelsen av tid förändras.
 • Belöning i nuet under pågående aktivitet – det man gör blir mödan värd för sin egen skull.

Det finns inget exakt universellt recept för hur du ska göra för att hamna i flow, men Csíkszentmihályi har identifierat några faktorer som underlättar. Det handlar först och främst om att:

– Du måste göra något du verkligen tycker om att göra.

– Det måste finnas en balans mellan den utmaning uppgiften ger och dina färdigheter inom området.

Csíkszentmihályi menar att när någon väl har upplevt flow en gång, strävar de flesta envist efter att få uppleva det igen. Därför utvecklar vi gärna våra färdigheter inom just det området. För precis som med mycket annat handlar det om att träna för att bli bättre.

Alla kan komma i flow

– Jag strävar ofta efter att hamna i flow. Helt enkelt eftersom jag blir mer kreativ i det tillståndet, men även mer effektiv. På köpet mår jag också extra bra och känner inget stresspåslag, säger Ellinor Ladenberg som skrivit boken ”FlowPower: Mer fokus och mindre stress i livet”.

Ellinor Ladenberg har skrivit boken ”FlowPower: Mer fokus och mindre stress i livet”.
Ellinor Ladenberg har skrivit boken ”FlowPower: Mer fokus och mindre stress i livet”.

Ellinor håller föreläsningar och utbildar kring hälsa, fokus och flow. Hon är utbildad inom neuroledarskap, klinisk nutrition och funktionsmedicin med ett holistiskt perspektiv på hälsa i Sverige och USA.

– Vi kan alla öva upp vår förmåga att oftare hamna i flow. Men det krävs att vi är väldigt intresserade av det vi gör, att uppgiften är något krävande och att vi har fullt fokus. På så sätt kan alla egentligen åstadkomma mer flow, oberoende av vad uppgiften är, säger Ellinor. 

– Man har i forskning sett att stressnivån sjunker under ett flowtillstånd. Samtidigt är det också väldigt härligt att vara i flow beroende på att en mängd olika signalsubstanser är närvarande. Men vi kan inte vara i flow hela tiden. Vi måste återhämta oss emellan, det är också viktigt att förstå. 

Ellinors 6 bästa flow-tips

 1. Du behöver vara intresserad och tycka att området är kul och givande. Kanske är det en passion för dig? 
 2. Uppgiften du ska göra bör innehålla en viss utmaning, men inte för stor - eftersom den då kan upplevas som stressande. 
 3. Ta bort alla distraktioner och försök ha fullt fokus på det du gör i stunden. Ta till exempel gärna bort aviseringar i mobilen och lägg undan mobilen då och då, så att du inte ser den med blotta ögat.
 4. Du behöver regelbundet ”byta intryck” och lägga in pauser under dagen för att få hjärnan att vila. Pauser som du inte direkt fyller med något annat, där du bara sitter och ”tomglor lite”. Lägg även in ställtider mellan möten och ge dig själv egen tid för reflektion.
 5. Regelbunden rörelse och träning under dagen gör att du lättare hamnar i flow.
 6. God sömn och återhämtning kan hjälpa till att ge mer flow. Vi människor är inga robotar som ständigt ska prestera. Vi behöver se till att fylla på med energi och ge kroppen det den behöver i alla aspekter.

Drivs av inre motivation

Olika studier har försökt fånga vad som utmärker idrottare med flow. Dessa har bland annat visat att flow har samband med högre självförtroende före tävling, god uppfattning om den egna förmågan, målorientering, låg ångestnivå, god känsloreglering, positiv inre dialog, och färre negativa tankar. Idrottare som oftare upplever flow upplever att de har hög tillit till sin egen kompetens och att de drivs av en inre motivation.

Hanna Gerhardsson och Lisa Nelson driver träningsbolaget Stay in Flow, där de ger personlig coachning i framför allt löp- och skidteknik för företag och privatpersoner. Deras mål är att alla de coachar ska uppnå flow.  

Hanna Gerhardsson och Lisa Nelson driver träningsbolaget Stay in Flow
Hanna Gerhardsson och Lisa Nelson driver träningsbolaget Stay in Flow

– Vi ger de rätta verktygen för att det ska flyta på med löpningen, skidorna, träningen och livet i stort. Vi använder ofta ordet flow när vi coachar, för att klienterna ska slappna av, rulla på och känna flow, förklarar Hanna.

Hormoner ger flow-känsla

Hanna och Lisa riktar framför allt in sin coachning på intervallträning, som förbättrar konditionen och syrekapaciteten, vilket i sin tur vilket i sin tur frigör både endorfiner och dopamin. Samma hormon som utsöndras i ett flowtillstånd.  

– Flow kan du uppnå både genom träning och inom andra områden som ger en känsla av att ha flow i livet. Vi tror att allt hänger ihop, att du själv kan skapa en livsstil som ger mer flow. Du får lättare att hantera stress och strukturera din vardag, säger Lisa.

Hon och Hanna poängterar att det är viktigt för oss i dagens stressiga samhälle att se till att skapa flow. Mycket eftersom det är så pass långt ifrån känslorna du känner och tankarna som uppkommer när du är stressad. 

– Du glömmer tid och rum och kan fokusera på att vara helt närvarande och i nuet. Det är oftast inte nuet, utan alla tankar om framtid och dåtid som skapar stress, säger Lisa och Hanna avslutar:

– Har du mycket flow i livet tror vi att du blir en gladare och rikare person i form av öppenhet för nya saker. Men även att du blir mer generös mot människor omkring dig och gärna vill gärna dela med dig av det du känner till andra.

Källor: www.curiousmind.se, www.sverigesradio.se, www.ladenberg.se, www.stayinflow.se

Hannas och Lisas bästa 4 bästa flow-tips

 1. Regelbundenhet! Träna hellre lite och ofta för att hela tiden fylla på dina må bra-hormoner. 
 2. Kom ihåg att det ofta krävs tio träningspass för att uppnå känslan av ”beroendet”. Att detta är något du vill göra om och om igen. 
 3. Börja med att träna 20 minuter om dagen för att öka endorfinerna i kroppen. Kör sedan ett till två pulshöjande pass i veckan. 
 4. Tänk på att passen inte behöver vara långa för att ge effekt, utan träna hellre med högre intensitet. 

Utforska Livsstil

Om skribenten