Ny mystisk spridning av apkoppor

Smittan har fått ny spridning i Europa

Publisert:

Apkoppor har upptäckts i Sverige.

Den ovanliga sjukdomen ger hudutslag med blåsor och kan bland annat smitta via sexuella kontakter.

Wellness har samlat allt du behöver veta om apkoppor.

I mitten på juni meddelade regeringen att Sverige, tillsammans med flera andra EU-länder, har beställt vaccin mot apkoppsvirus.

”EU-gemensamma inköp av vaccin och läkemedel tjänade oss väl under pandemin och därför deltar Sverige i EU-gemensamma inköp av vaccin mot appkoppsvirus”, skriver socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Under våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. I de här fallen verkar överföring av virus framför allt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män, skriver Folkhälsomyndigheten.

Ett fåtal fall har bekräftats i Sverige och i slutet på maj klassade regeringen sjukdomen som allmänfarlig. Detta för att förhindra ytterligare spridning och få tillgång till åtgärder som smittspårning och förhållningsregler.

– Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige, säger Klara Sondén, infektionsläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet då.

Vad är apkoppor?

– Det är ett virus som ger vätskefyllda blåsor och är besläktat med smittkoppor och även kokoppor, vilket är det virus som smittkoppsvaccin framställs av, säger Matti Sällberg, professor vid Karolinska Institutet.

Han förklarar att viruset normalt förekommer i tropiska regnskogar, i västra och centrala Afrika.

– Som namnet antyder finns det hos apor, men även hos råttor och andra smådjur. Normalt sett finns det inte hos människor, men det kan överföras och få spridning från människa till människa.

Apkoppor kallas också för monkeypox och orsakas av infektion med apkoppsvirus.

Matti Sällberg är professor vid Karolinska Institutet.
Matti Sällberg är professor vid Karolinska Institutet.

Hur smittar apkoppor?

Apkoppor är en kontaktsmitta, vilket innebär att den kan ha väldigt många olika smittvägar. Ännu är inte kunskapen om hur sjukdomen sprids helt fullständig.

– WHO har kallat ihop experterna till ett akut möte för att försöka förstå hur viruset sprids. Det är viktigt att inte ta ut något i förskott, utan att utreda saken så att man kan sätta in rätt åtgärder, säger Matti Sällberg.

Enligt Folkhälsomyndigheten är kontakt med infekterade djur den vanligaste smittvägen, men apkoppor kan också smitta genom nära kontakt mellan människor. I de nya fall som upptäckts i Europa misstänks en sexuellt överförd smitta.

– Det är en hypotes just nu och det är nytt jämfört med hur smittan har betett sig tidigare, säger Klara Sondén på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Hudutslag och vattenfyllda blåsor är symptom på apkoppor.
Hudutslag och vattenfyllda blåsor är symptom på apkoppor.

Symtom på apkoppor

  • Hudutslag med sår och blåsor
  • Feber
  • Svullna lymfkörtlar
  • Allmän sjukdomskänsla

Blåsorna kan spridas till bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Vid sexuellt överförd smitta kan de också förekomma i anslutning till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är symptomen i de flesta fall milda.

Vad ska jag göra om jag blivit smittad?

– För det första ska man nog inte vara så orolig för att bli smittad. Det är ett extremt ovanligt virus som normalt sett inte ska finnas här. I dagsläget är risken extremt liten, säger Matti Sällberg.

Om du misstänker att du blivit smittad av apkoppor ska du ringa sjukvårdsupplysningen. Eftersom sjukdomen är ovanlig uppmanar Folkhälsomyndigheten till kontakt med smittskyddsläkare vid misstänkt fall.

Finns det något vaccin mot apkoppor?

Ja, ett vaccin är på väg. Det meddelade regeringen i mitten på juni, då Sverige deltog i ett EU-gemensamt inköp av vaccin mot akoppsvirus.

Tillsammans med Läkemedelsverket ska Folkhälsomyndigheten nu ta fram en prioritetsordning och en plan för distribution och hantering av vaccinet. Det handlar snarare om möjligheten att vaccinera vissa individer, än en så kallad allmän vaccination.

Beställningen innefattar 110 000 doser, som ska fördelas mellan EU-länderna. Sverige kommer att få en proportionerlig andel doser som beräknats utifrån befolkningsmängden.

Matti Sällberg tror ännu inte att det finns någon anledning att oroa sig.

– Det är tur i oturen, att smittkoppsvaccinet även fungerar mot apkoppor. Det skyddar enligt CDC mot allvarlig sjukdom. Vi som är födda före 1980 har fått det här vaccinet och det är inte helt omöjligt att vi kan har ett skydd som faktiskt sitter kvar.

Vaccinet mot smittkoppor produceras än i dag och kan fortfarande tas av de som är yngre.

Ännu finns ingen specifik behandling för apkoppor. Men enligt WHO har ett antiviralt läkemedel mot smittkoppor godkänts för behandling av apkoppor.

Apkoppor är ett virus som är besläktat med smittkoppor.
Apkoppor är ett virus som är besläktat med smittkoppor.

Så kan du skydda dig mot apkoppor

Det går att förebygga smitta genom att undvika närkontakt med människor som blivit smittade, skriver Folkhälsomyndigheten.

Matti Sällberg vill understryka det hittills bara rapporterats ett enda fall av apkoppor i Sverige.

– Det är ett virus som sannolikt inte är lika smittsamt som till exempel covid. Men eftersom vi inte vet hur det smittar finns det ingen orsak att vara alarmist i det här läget. Vi måste avvakta och se om det sprids mer eller inte alls.

Därför ska du inte vara orolig för apkoppor

Även om den variant av viruset som förekommer i Afrika har lett till allvarlig sjukdom, och i sällsynta fall döden, har de fall som hittills upptäckt i Europa gett mild sjukdom.

– Vi känner inte till något fall i Europa där personen varit allvarligt eller kritiskt sjuk, säger Klara Sondén till Aftonbladet.

Matti Sällberg, professor vid Karolinska Institutet, ser inte heller någon anledning till oro i nuläget.

– Jag tycker absolut inte att man ska vara orolig i dagsläget. Man ska självklart följa nyhetsläget, men om man känner symptom på feber eller svullna lymfkörtlar behöver man absolut inte dra slutsatsen direkt om att det kan röra sig om just apkoppor.

I slutet på maj klassade regeringen sjukdomen som allmänfarlig.

”Genom klassificeringen ges tillgång till att vidta smittskyddsåtgärder som syftar till att förhindra ytterligare spridning”, skriver socialminister Lena Hallengren till TT.

Enligt Folkhälsomyndigheten görs detta för att få tillgång till smittskyddslagens verktyg och åtgärder som smittspårning och förhållningsregler.

Utforska Livsstil

Om skribenten

  • Saga AgingerSaga Aginger är reporter på Wellness och har tidigare jobbat på Aftonbladets redaktion för sociala medier. Saga har en kandidatexamen i media- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet. Hon har även studerat kreativt skrivande vid Jakobsbergs folkhögskola.