Tystnadsretreat – allt du vill veta om tystnadstrenden

Publisert:

I en samtid där vi hela tiden blir överösta av information är tystnaden en bristvara. Allt fler söker metoder för att leta sig in i sitt inre och helt avstå från yttre distraktioner som mobiltelefoner, prat och buller. Att åka på tyst retreat har blivit så populärt att det numera pratas om en tystnadstrend.

Experterna är eniga om att den konstanta uppkopplingen ger negativa effekter på hjärnan. Något som lett till en växande trend att undvika den ständiga stimulansen. Ett exempel är teknikbolaget Apples införande av skärmtidsmätning. Tyst after work, tysta restauranger, mindfulness, yoga och meditation är annat som bara ökar i popularitet. 

En annan trend handlar om att åka på tyst retreat där deltagarna uppmanas att undvika onödigt tal och enbart kommunicera minimalt med varandra – genom blickar och kroppsgester. Det finns en mängd olika typer av tystnadsretreater. Allt från kurser som lär ut Vipassana, en av världens äldsta meditationstekniker, med fyra till tio dagars tystnad och meditation till tystnadsretreater som hålls på spa med inslag av till exempel både meditation och yoga.

Når djupare insikter

Siri Malmhake, som driver Simran Center i Stockholm, har över 30 års erfarenhet av att lära ut yoga, meditation och self-compassion (självmedkänsla). Hon håller även tysta retreats, ofta på någon kursgård med naturen inpå knuten.

– Vi blir i vardagen överösta med information, både visuellt och audiologiskt. Det kommer ”utifrån”, men går direkt in i vår hjärna. Det är inte lätt att värja sig mot. Därför riskerar många att tappa bort sig själva och vilka de egentligen är, säger Siri.
Hon berättar att ett vanligt tecken på ovanstående är att när man väl är i tystnad och lugn, som till exempel vid sängdags, sätter tankarna igång med ett evigt malande. Något som i många fall är startskottet för psykisk ohälsa och utmattning.

– På mina sessioner förklarar jag de här biologiska processerna som sker, i kombination med övningar inom yoga, meditation och self-compassion som dämpar de rådande negativa processerna. På så sätt skapar vi ett naturligt lugn.

Siris deltagare återberättar ofta att de efter retreaten känner sig inspirerade och påfyllda med energi, samtidigt som de blivit djupt avslappnade med en stor inre glädje. 

– Jag uppmuntrar deltagarna att skriva och reflektera under helgen. Tillsammans med tystnaden kan man få en chans att se allt klarare och nå djupare insikter om sitt liv, förklarar hon.

Siri Malmhake driver Simran Center i Stockholm och håller i tysta retreats.
Siri Malmhake driver Simran Center i Stockholm och håller i tysta retreats.

Mer energi och livsglädje

Magdalena Mecweld är yoga- och meditationslärare på Yinyogacenter i Stockholm. Hon sitter även med i styrelsen i Vipassanagruppen som ordnar tysta retreats i Sverige. 

– Mina starkaste upplevelser av tystnadsretreater är att jag har fått djupare insikter om mig själv och mina livsmönster. Jag känner mindre stress och mera lugn, mer energi och livsglädje, säger Magdalena.

Hon beskriver att vara i tystnad som ett utmärkt sätt att lära känna sig själv och börja höra sin inre röst.

– Det kan även hjälpa till att inse att tankar bara är tankar och att alla känslor jag känner nödvändigtvis inte måste vara giltiga och sanna. Att det är viktigt att inte alltid ”tro på” alla tankar och känslor. Det kan bli en oerhört stark insikt, som varar livet ut.

Inte reagera på gamla mönster

Magdalena åkte på sin första tystnadsretreat i december 2007. Valet föll på ett Vipassana-retreat i Kerala i Indien. Att åka på just en tuff tio dagars Vipassana-retreat med allt från förbud mot ögonkontakt med övriga deltagare och väckning klockan fyra varje morgon till att sitta i meditationsställning många timmar varje dag var för Magdalena ett led i att utveckla sig själv på ett andligt plan.

– Jag var en smidig yogi, men smärtan av att sitta i meditationsställning kom ändå. Själva poängen med vipassana är att observera sina gamla mönster och även reaktionerna på dessa. Så trots plågan satt jag kvar. När jag gav upp att kämpa emot upphörde smärtan. Det var som ett mirakel. För första gången i mitt liv insåg jag att det viktigaste är att lära sig att bara vara i det som är och njuta av livet och varje ögonblick. Livet flyter iväg och vi är alla döende, säger Magdalena.

Efter sin första retreat åkte Magdalena på minst två till tre retreats om året med fyra till tio dagars tystnad. De senaste åren har hon åkt på månadslånga vipassana-retreats som ger ännu mer insikter. I och med pandemin gör hon även online-retreats.

– Det kan faktiskt vara ännu mera utmanande att vara helt tyst i sin hemmamiljö, även om det är lika nyttigt.

”Allt jag önskade och behövde”

Fritidspedagogen Anna-Karin Nauckhoff, som också driver podden Lesbisk gravidpodd, upplevde tidigare i år sin allra första retreat i tystnad. Hon fick den som en 40-årspresent. 

– På skämt hade jag sagt att jag bara önskade mig total tystnad, kanske en ensam hotellövernattning. Min fru, som är extremt vis och känner mig väl, hittade retreaten som kvalade in på allt och mer av det jag önskade och behövde.

Anna-Karins retreat hölls under en helg på Arken spa i Göteborg. Helgen innehöll, förutom tystnaden, både yoga och meditation och deltagarna fick även möjlighet att använda de varma källorna, bastur med mera på anläggningen. Dessutom höll ledarna, Annelie Pompe och Cecilia Duberg, föreläsningar om allt från mental styrka till hur hjärnans och kroppens återhämtningssystem fungerar.

Utvilad och påfylld med energi

– Den största delen av tiden spenderade vi på varsin yogamatta i en stor sal. Vi mediterade, yogade och fylldes på med visdomar. Vi fick även vissa uppgifter, som att kallbada och att börja dagen sittandes i varmt vatten. Första dagen på tystnadsretreaten avgav vi ett tystnadslöfte och fick lämna in våra mobiltelefoner. Dessa fick vi tillbaka när helgen var slut.

Anna-Karin lever ett liv med mycket ljud och rörelse omkring henne varje dag.
– Jag är en ljudkänslig småbarnsmamma med en galen hund och två barn som jag älskar, men de pratar konstant. Dessutom jobbar jag i skolan, ha, ha. Mina öron och min själ suktade efter denna helg i tystnad då jag enbart fick ägna mig åt rofyllda aktiviteter. Jag kunde därför snabbt gå in i harmonin och lugnet, både fysiskt och psykiskt, säger hon.
Den största insikten under helgen var att Anna-Karin insåg att hon gärna både skulle vilja vara tyst och ha det tyst omkring sig oftare. Men just nu, med familj och jobb, får hon acceptera att det kan bli svårt.

–  Efteråt kände jag mig utvilad, påfylld med ny energi och nya tankebanor. Jag skulle göra om det imorgon om det var möjligt! Jag tror att jag framöver kommer prova på en enklare tystnadsretreat i en inte lika påkostad miljö, som dessutom sträcker sig över en längre period än enbart en helg, säger Anna-Karin.

”Efteråt kände jag mig utvilad, påfylld med ny energi och nya tankebanor. Jag skulle göra om det imorgon om det var möjligt” berättar Anna-Karin Nauckhoff
”Efteråt kände jag mig utvilad, påfylld med ny energi och nya tankebanor. Jag skulle göra om det imorgon om det var möjligt” berättar Anna-Karin Nauckhoff

Tyst retreat – så går det till

Det finns allt från strikta och disciplinerade retreats till andra där det till exempel är frivilligt att delta på gemensamma aktiviteter. Grunden, förutom fokus på mental vila och tystnad, är att det lärs ut ett eller flera meditationsverktyg. Vissa retreats erbjuder även yoga, föreläsningar, tid för eftertanke och reflektion, tid för promenader och kunskap om hjärnans och kroppens återhämtning.

På många retreats är det tidig uppstigning på morgnarna, gemensamma meditations- och/eller yogastunder och måltider under tystnad. Det är vanligt att det serveras hälsosam och vegetarisk mat. Oftast ska alla typer av skärmar, som mobiltelefoner och datorer, helt undvikas under vistelsen. Det finns retreats på allt från ett dygn upp till en helg, fyra eller tio dagar, eller så mycket som en månad i tystnad.

Kan alla åka på tyst retreat?
Alla, oavsett erfarenhet, kan åka på en tyst retreat. Dock brukar djupt deprimerade, psykiskt instabila personer och personer som nyligen gått igenom en större kris rekommenderas att börja med en kortare/lättare mindfulnesskurs innan en längre tyst retreat. Känner du dig osäker på hur du skulle uppleva en tystnadsretreat kan det vara lämpligt att börja med en stunds meditation i veckan eller en kortare retreat som till exempel sträcker sig över ett dygn eller en helg.

Vill du åka på tystnadsretreat?

Vissa tystnadsretreats hålls i kloster eller genom kyrklig verksamhet, till exempel hos Birgittasystrarna i Vadstena.

En populär form av meditation är vipassanatekniken som är en av världens äldsta meditationstekniker. Den uppfanns för över 2 500 år sedan av Buddha. En populär vipassana-teknik är den som kallas Goenka-vipassana. Den lärs ut på tystnadsretreats på cirka 180 Vipassanacenter världen över. I Sverige finns den utanför Ödeshög.

I Stockholm finns Vipassana-gruppen som ordnar retreats, med Vipassana som grund, till självkostnadspris.

Frötuna gård som ligger lantligt utanför Uppsala, anordnas retreater i tystnad flera gånger per år.

Vill du retreata i lyxig spa-miljö anordnas detta till exempel på Yasuragi på Hasseludden i Stockholm och på Arken spa i Göteborg.

Källor: yin-yoga.se, sangha.nu, sobhana.dhamma.org, tystretreat.nu, anneliepompe.com

Utforska Livsstil

Om skribenten